Jump to content

deamonkeeper

Member
 • Content Count

  24
 • Divinium

 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4

About deamonkeeper

 • Rank
  Human

Profile Information

 • Location
  USA
 • Xbox
  deamonkeeper
 • Steam
  deamonkeeper
 • PSN
  deamonkeeper

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. thank you verey much ^_^ anything i should know about the 2 of them?
 2. Can someone post a picture of the 2 you guys are trying to solve i cant find them in the OP
 3. deamonkeeper

  ZNS Radios, Quotes, Ciphers, Scraps, etc.

  I dont know if this will help or if its even correct but ive been trying to work on that new cipher and here are my results so far Using method: Left-to-right, top-to-bottom: Grid width 2: FEAELCROUNEEFERVAETAETTEELTSGETRTMENTEEAMMXHCEECHECRUEEAASYINAATUDTTXRSSALCELHEIOIEHATTIIDMNDITLWCVECOTTLUREREADRETIIHRNCUERLEASOSUMILTHPPAASNOIRTSTHEARPCSSSOGEEWLMRRNOLHEOTSNCDEWYOIFWFEWOIOBGLNULEEGRLUTLAADNNWXIESAHDIMVERNMLEIGEOEPVAOSBTAOSPSTADENFHELHSSYARNABUEEETEEAEEMTMEHFLHHATANSFPHSEJTEEPTHLSONHTAESNOVSREDAEDTNBIITAATFEIMTAETTTNPNHTOKTGNQNVEANIPEAAOSUOEEUHOOENSBSSOEOCRHJWRRNRNAETEYPIEUFIPESUICRCETIOINMROSRHYL Grid width 11: FAEETBMNCNAETAHTITEAATUNINISSSRWDPOCGOWREEPGSASCEAHAPHLTVUIIASKAPEHEOOAFPNOAEHFIETEFEAAETTEEDACEDFEPLVRUSBNREIIRRSXORTVETMSRTAFLHASLSRIHEOTAEAOWCTEWEUIAADEGEANHEBSMXAIEMEODRERNTETOSSORWEOCLRIUNAATAMYUETLCSTOWRETRTSGSAROLRSTFSLNDEIRELOTECUYTRNOPNSTTEILHHASEOSLNYUBEUHENMEORDXAEEUHEETNCERANTUNNAPEMHNEEUEMNLMVOTSELHEIMSSITDNTNTMETPNTEGOHROFGTTYSELTSTEHREADHLJIHVDEACTMQOOCNRJCYWIERNCVAESPEHEENESFEHIOLBITAOPIHUEEENIILILL Grid width 19: FMATEASHLPLATTLIPSOYBIWEEENHETFTEUALTIELRIULEVEAARYFHTWEITTPCSTPGNXEOTFEEXPISRTEGRUMRFIUAETOMNILEHCDITHESOSILMIFERHCARHINEFANTHRNWCTERTSMANHILVTHNPASENENREEPTERESSDORESQSORRFRLLNEPXBAHOSENRPPASOCUUOSRVMLUESEMVEIONTONNECACMESHUAAIOCBNNAOOCDFLSAVAEHEMAJNSAMSVHEOAWEARLLTCETTENOICHASGREIERHAONSETLTDRDTUEENLEOTDOETAEEUAHHTIUTSUEHWPEHDESTSAMCEIERAMAASHTIINUISDEEDNATTTEONOEJYEGYITBEYAEEETDEEINRBEEOONNGGECTTSTALARKOEWWOSRL Grid width 22: FETMCATHIEAUIISRDOGWEPSSEHPLVIAKPHOAPOEFEEEATEDCDELRSNEIRXRVTSTFHSSIETEOCEEIAEENESXIMORRTTSOWOLINAAYELSORTTGAORTSNERLTCYRONTELHSOLYBUEMODAEHENEATNAEHEUMLVTEHISIDTTEPTGHOGTSLSERAHJHDATQONJYIRCASEENSEILIAPHEEILLAEBNNEATTATNNSSWPCOREGACAAHTUISAEEOFNAHITFAETEAEFPVUBRIRSOTEMRALALRHOAAWTWUADGAHBMAEEDENEOSRECRUATMUTCTWERSSRLSFLDIEOEUTNPSTIHAESNUEHNERXEUETCRNUNPMNEENMOSLEMSTNNMTNEORFTYETTHEDLIVECMOCRCWENVEPHEEFHOBTOIUENIIL Grid width 38: FAESLLTLPOBWENEFEATERUEEAYHWITCTGXOFEPSTGURIATMIECIHSSLIEHAHNFNHNCETMNIVHPSNNEPEESOEQORRLEXAOERPSCUSVLEEVINONCCEHAICNAODLAAHMJSMVEAERLCTEOCAGEEHOSTTRTENETOTEUHTUSEWEDSSMEEAASTIUSEDATENEYGIBYEEDENBEONGCTTLROWORMTAHPATISYIEEHTTULILILVARFTETPSPNETEXIRERMFUEONLHDTEOIMFRCRIEATRWTRSAHLTNAEERETRSDRSSRFLNPBHSNPAOUORMUSMEOTNEAMSUAOBNOCFSVEEANASHOWALTETNIHSRIRANELDDUELODEAEAHITUHPHETACIRMAHINIDENTTOOJEYTEAETEIREONGETSAAKEWSL Using method: Right-to-left, top-to-bottom: Grid width 2: WXIESAHDIMVERNMLEIGEOEPVAOSBTAOSPSTADENFHELHSSYARNABUEEETEEAEEMTMEHFLHHATANSFPHSEJTEEPTHLSONHTAESNOVSREDAEDTNBIITAATFEIMTAETTTNPNHTOKTGNQNVEANIPEAAOSUOEEUHOOENSBSSOEOCRHJWRRNRNAETEYPIEUFIPESUICRCETIOINMROSRHYLFEAELCROUNEEFERVAETAETTEELTSGETRTMENTEEAMMXHCEECHECRUEEAASYINAATUDTTXRSSALCELHEIOIEHATTIIDMNDITLWCVECOTTLUREREADRETIIHRNCUERLEASOSUMILTHPPAASNOIRTSTHEARPCSSSOGEEWLMRRNOLHEOTSNCDEWYOIFWFEWOIOBGLNULEEGRLUTLAADNN Grid width 11: CVAESPEHEENESFEHIOLBITAOPIHUEEENIILILLSELTSTEHREADHLJIHVDEACTMQOOCNRJCYWIERNLMVOTSELHEIMSSITDNTNTMETPNTEGOHROFGTTYENMEORDXAEEUHEETNCERANTUNNAPEMHNEEUEMNEIRELOTECUYTRNOPNSTTEILHHASEOSLNYUBEUHIUNAATAMYUETLCSTOWRETRTSGSAROLRSTFSLNDADEGEANHEBSMXAIEMEODRERNTETOSSORWEOCLRXORTVETMSRTAFLHASLSRIHEOTAEAOWCTEWEUIAEHFIETEFEAAETTEEDACEDFEPLVRUSBNREIIRRSWREEPGSASCEAHAPHLTVUIIASKAPEHEOOAFPNOAFAEETBMNCNAETAHTITEAATUNINISSSRWDPOCGO Grid width 19: NGGECTTSTALARKOEWWOSRLITBEYAEEETDEEINRBEEOONUISDEEDNATTTEONOEJYEGYDESTSAMCEIERAMAASHTIINOETAEEUAHHTIUTSUEHWPEHHAONSETLTDRDTUEENLEOTDRLLTCETTENOICHASGREIERAVAEHEMAJNSAMSVHEOAWEACMESHUAAIOCBNNAOOCDFLSSRVMLUESEMVEIONTONNECALNEPXBAHOSENRPPASOCUUOEEPTERESSDORESQSORRFRLERTSMANHILVTHNPASENENRIFERHCARHINEFANTHRNWCTAETOMNILEHCDITHESOSILMXEOTFEEXPISRTEGRUMRFIUEVEAARYFHTWEITTPCSTPGNWEEENHETFTEUALTIELRIULFMATEASHLPLATTLIPSOYBI Grid width 22: VEPHEEFHOBTOIUENIILETTHEDLIVECMOCRCWENMOSLEMSTNNMTNEORFTYNERXEUETCRNUNPMNEENIEOEUTNPSTIHAESNUEHUATMUTCTWERSSRLSFLDDGAHBMAEEDENEOSRECROTEMRALALRHOAAWTWUAHITFAETEAEFPVUBRIRSREGACAAHTUISAEEOFNAAEBNNEATTATNNSSWPCOCASEENSEILIAPHEEILLSLSERAHJHDATQONJYIRLVTEHISIDTTEPTGHOGTEMODAEHENEATNAEHEUMERLTCYRONTELHSOLYBUINAAYELSORTTGAORTSNAEENESXIMORRTTSOWOLXRVTSTFHSSIETEOCEEIEFEEEATEDCDELRSNEIRWEPSSEHPLVIAKPHOAPOFETMCATHIEAUIISRDOG Grid width 38: GETSAAKEWSLTEAETEIREONIDENTTOOJEYETACIRMAHINEAEAHITUHPHANELDDUELODLTETNIHSRIRVEEANASHOWAMSUAOBNOCFSRMUSMEOTNEANPBHSNPAOUOETRSDRSSRFLRSAHLTNAEERFRCRIEATRWTEONLHDTEOIMETEXIRERMFUVARFTETPSPNEEHTTULILILMTAHPATISYINGCTTLROWORIBYEEDENBEOUSEDATENEYGDSSMEEAASTIOTEUHTUSEWEHOSTTRTENETRLCTEOCAGEEAAHMJSMVEAECEHAICNAODLSVLEEVINONCLEXAOERPSCUEPEESOEQORRETMNIVHPSNNIEHAHNFNHNCATMIECIHSSLXOFEPSTGURIEEAYHWITCTGWENEFEATERUFAESLLTLPOB Using method: Alternating verticals, from top left: Grid width 2: FEAELCROUNEEFERVAETAETTEELTSGETRTMENTEEAMMXHCEECHECRUEEAASYINAATUDTTXRSSALCELHEIOIEHATTIIDMNDITLWCVECOTTLUREREADRETIIHRNCUERLEASOSUMILTHPPAASNOIRTSTHEARPCSSSOGEEWLMRRNOLHEOTSNCDEWYOIFWFEWOIOBGLNULEEGRLUTLAADNNLYHRSORMNIOITECRCIUSEPIFUEIPYETEANRNRRWJHRCOEOSSBSNEOOHUEEOUSOAAEPINAEVNQNGTKOTHNPNTTTEATMIEFTAATIIBNTDEADERSVONSEATHNOSLHTPEETJESHPFSNATAHHLFHEMTMEEAEETEEEUBANRAYSSHLEHFNEDATSPSOATBSOAVPEOEGIELMNREVMIDHASEIXW Grid width 11: FAEETBMNCNAETAHTITEAATUNINISSSRWDPOCGOAONPFAOOEHEPAKSAIIUVTLHPAHAECSASGPEERWEHFIETEFEAAETTEEDACEDFEPLVRUSBNREIIRRSAIUEWETCWOAEATOEHIRSLSAHLFATRSMTEVTROXADEGEANHEBSMXAIEMEODRERNTETOSSORWEOCLRDNLSFTSRLORASGSTRTERWOTSCLTEUYMATAANUIEIRELOTECUYTRNOPNSTTEILHHASEOSLNYUBEUHNMEUEENHMEPANNUTNARECNTEEHUEEAXDROEMNELMVOTSELHEIMSSITDNTNTMETPNTEGOHROFGTTYNREIWYCJRNCOOQMTCAEDVHIJLHDAERHETSTLESCVAESPEHEENESFEHIOLBITAOPIHUEEENIILILL Grid width 19: FMATEASHLPLATTLIPSOYBILUIRLEITLAUETFTEHNEEEWEVEAARYFHTWEITTPCSTPGNUIFRMURGETRSIPXEEFTOEXAETOMNILEHCDITHESOSILMTCWNRHTNAFENIHRACHREFIERTSMANHILVTHNPASENENRLRFRROSQSERODSSERETPEELNEPXBAHOSENRPPASOCUUOACENNOTNOIEVMESEULMVRSCMESHUAAIOCBNNAOOCDFLSAEWAOEHVSMASNJAMEHEAVARLLTCETTENOICHASGREIERDTOELNEEUTDRDTLTESNOAHOETAEEUAHHTIUTSUEHWPEHNIITHSAAMAREIECMASTSEDUISDEEDNATTTEONOEJYEGYNOOEEBRNIEEDTEEEAYEBTINGGECTTSTALARKOEWWOSRL Grid width 22: FETMCATHIEAUIISRDOGOPAOHPKAIVLPHESSPEWEFEEEATEDCDELRSNEIRIEECOETEISSHFTSTVRXAEENESXIMORRTTSOWOLNSTROAGTTROSLEYAANIERLTCYRONTELHSOLYBUMUEHEANTAENEHEADOMELVTEHISIDTTEPTGHOGTRIYJNOQTADHJHARESLSCASEENSEILIAPHEEILLOCPWSSNNTATTAENNBEAREGACAAHTUISAEEOFNASRIRBUVPFEAETEAFTIHOTEMRALALRHOAAWTWUARCERSOENEDEEAMBHAGDUATMUTCTWERSSRLSFLDHEUNSEAHITSPNTUEOEINERXEUETCRNUNPMNEENYTFROENTMNNTSMELSOMETTHEDLIVECMOCRCWENLIINEUIOTBOHFEEHPEV Grid width 38: FAESLLTLPOBURETAEFENEWEEAYHWITCTGIRUGTSPEFOXATMIECIHSSLCNHNFNHAHEIETMNIVHPSNNRROQEOSEEPELEXAOERPSCUCNONIVEELVSCEHAICNAODLEAEVMSJMHAARLCTEOCAGEETENETRTTSOHOTEUHTUSEWEITSAAEEMSSDUSEDATENEYGOEBNEDEEYBINGCTTLROWORIYSITAPHATMEEHTTULILILNPSPTETFRAVETEXIRERMFUMIOETDHLNOEFRCRIEATRWTREEANTLHASRETRSDRSSRFLOUOAPNSHBPNRMUSMEOTNEASFCONBOAUSMVEEANASHOWARIRSHINTETLANELDDUELODHPHUTIHAEAEETACIRMAHINYEJOOTTNEDITEAETEIREONLSWEKAASTEG Using method: Alternating verticals, from top right: Grid width 2: WXIESAHDIMVERNMLEIGEOEPVAOSBTAOSPSTADENFHELHSSYARNABUEEETEEAEEMTMEHFLHHATANSFPHSEJTEEPTHLSONHTAESNOVSREDAEDTNBIITAATFEIMTAETTTNPNHTOKTGNQNVEANIPEAAOSUOEEUHOOENSBSSOEOCRHJWRRNRNAETEYPIEUFIPESUICRCETIOINMROSRHYLNNDAALTULRGEELUNLGBOIOWEFWFIOYWEDCNSTOEHLONRRMLWEEGOSSSCPRAEHTSTRIONSAAPPHTLIMUSOSAELREUCNRHIITERDAERERULTTOCEVCWLTIDNMDIITTAHEIOIEHLECLASSRXTTDUTAANIYSAAEEURCEHCEECHXMMAEETNEMTRTEGSTLEETTEATEAVREFEENUORCLEAEF Grid width 11: CVAESPEHEENESFEHIOLBITAOPIHUEEENIILILLNREIWYCJRNCOOQMTCAEDVHIJLHDAERHETSTLESLMVOTSELHEIMSSITDNTNTMETPNTEGOHROFGTTYNMEUEENHMEPANNUTNARECNTEEHUEEAXDROEMNEEIRELOTECUYTRNOPNSTTEILHHASEOSLNYUBEUHDNLSFTSRLORASGSTRTERWOTSCLTEUYMATAANUIADEGEANHEBSMXAIEMEODRERNTETOSSORWEOCLRAIUEWETCWOAEATOEHIRSLSAHLFATRSMTEVTROXEHFIETEFEAAETTEEDACEDFEPLVRUSBNREIIRRSAONPFAOOEHEPAKSAIIUVTLHPAHAECSASGPEERWFAEETBMNCNAETAHTITEAATUNINISSSRWDPOCGO Grid width 19: NGGECTTSTALARKOEWWOSRLNOOEEBRNIEEDTEEEAYEBTIUISDEEDNATTTEONOEJYEGYNIITHSAAMAREIECMASTSEDOETAEEUAHHTIUTSUEHWPEHDTOELNEEUTDRDTLTESNOAHRLLTCETTENOICHASGREIERAEWAOEHVSMASNJAMEHEAVACMESHUAAIOCBNNAOOCDFLSACENNOTNOIEVMESEULMVRSLNEPXBAHOSENRPPASOCUUOLRFRROSQSERODSSERETPEEERTSMANHILVTHNPASENENRTCWNRHTNAFENIHRACHREFIAETOMNILEHCDITHESOSILMUIFRMURGETRSIPXEEFTOEXEVEAARYFHTWEITTPCSTPGNLUIRLEITLAUETFTEHNEEEWFMATEASHLPLATTLIPSOYBI Grid width 22: VEPHEEFHOBTOIUENIILNEWCRCOMCEVILDEHTTEMOSLEMSTNNMTNEORFTYNEENMPNUNRCTEUEXRENIEOEUTNPSTIHAESNUEHDLFSLRSSREWTCTUMTAUDGAHBMAEEDENEOSRECRAUWTWAAOHRLALARMETOHITFAETEAEFPVUBRIRSANFOEEASIUTHAACAGERAEBNNEATTATNNSSWPCOLLIEEHPAILIESNEESACSLSERAHJHDATQONJYIRTGOHGTPETTDISIHETVLEMODAEHENEATNAEHEUMUBYLOSHLETNORYCTLREINAAYELSORTTGAORTSNLOWOSTTRROMIXSENEEAXRVTSTFHSSIETEOCEEIRIENSRLEDCDETAEEEFEWEPSSEHPLVIAKPHOAPOGODRSIIUAEIHTACMTEF Grid width 38: GETSAAKEWSLNOERIETEAETIDENTTOOJEYNIHAMRICATEEAEAHITUHPHDOLEUDDLENALTETNIHSRIRAWOHSANAEEVMSUAOBNOCFSAENTOEMSUMRNPBHSNPAOUOLFRSSRDSRTERSAHLTNAEERTWRTAEIRCRFEONLHDTEOIMUFMRERIXETEVARFTETPSPNLILILUTTHEEMTAHPATISYIROWORLTTCGNIBYEEDENBEOGYENETADESUDSSMEEAASTIEWESUTHUETOHOSTTRTENETEEGACOETCLRAAHMJSMVEAELDOANCIAHECSVLEEVINONCUCSPREOAXELEPEESOEQORRNNSPHVINMTEIEHAHNFNHNCLSSHICEIMTAXOFEPSTGURIGTCTIWHYAEEWENEFEATERUBOPLTLLSEAF Using method: Alternating verticals, from bottom left: Grid width 2: NNDAALTULRGEELUNLGBOIOWEFWFIOYWEDCNSTOEHLONRRMLWEEGOSSSCPRAEHTSTRIONSAAPPHTLIMUSOSAELREUCNRHIITERDAERERULTTOCEVCWLTIDNMDIITTAHEIOIEHLECLASSRXTTDUTAANIYSAAEEURCEHCEECHXMMAEETNEMTRTEGSTLEETTEATEAVREFEENUORCLEAEFWXIESAHDIMVERNMLEIGEOEPVAOSBTAOSPSTADENFHELHSSYARNABUEEETEEAEEMTMEHFLHHATANSFPHSEJTEEPTHLSONHTAESNOVSREDAEDTNBIITAATFEIMTAETTTNPNHTOKTGNQNVEANIPEAAOSUOEEUHOOENSBSSOEOCRHJWRRNRNAETEYPIEUFIPESUICRCETIOINMROSRHYL Grid width 11: OGCOPDWRSSSININUTAAETITHATEANCNMBTEEAFWREEPGSASCEAHAPHLTVUIIASKAPEHEOOAFPNOASRRIIERNBSURVLPEFDECADEETTEAAEFETEIFHEXORTVETMSRTAFLHASLSRIHEOTAEAOWCTEWEUIARLCOEWROSSOTETNRERDOEMEIAXMSBEHNAEGEDAIUNAATAMYUETLCSTOWRETRTSGSAROLRSTFSLNDHUEBUYNLSOESAHHLIETTSNPONRTYUCETOLERIEENMEORDXAEEUHEETNCERANTUNNAPEMHNEEUEMNYTTGFORHOGETNPTEMTNTNDTISSMIEHLESTOVMLSELTSTEHREADHLJIHVDEACTMQOOCNRJCYWIERNLLILIINEEEUHIPOATIBLOIHEFSENEEHEPSEAVC Grid width 19: IBYOSPILTTALPLHSAETAMFWEEENHETFTEUALTIELRIULNGPTSCPTTIEWTHFYRAAEVEXEOTFEEXPISRTEGRUMRFIUMLISOSEHTIDCHELINMOTEAIFERHCARHINEFANTHRNWCTRNENESAPNHTVLIHNAMSTREEEPTERESSDORESQSORRFRLOUUCOSAPPRNESOHABXPENLSRVMLUESEMVEIONTONNECASLFDCOOANNBCOIAAUHSEMCAVAEHEMAJNSAMSVHEOAWEAREIERGSAHCIONETTECTLLRHAONSETLTDRDTUEENLEOTDHEPWHEUSTUITHHAUEEATEODESTSAMCEIERAMAASHTIINYGEYJEONOETTTANDEEDSIUITBEYAEEETDEEINRBEEOONLRSOWWEOKRALATSTTCEGGN Grid width 22: GODRSIIUAEIHTACMTEFWEPSSEHPLVIAKPHOAPORIENSRLEDCDETAEEEFEXRVTSTFHSSIETEOCEEILOWOSTTRROMIXSENEEAINAAYELSORTTGAORTSNUBYLOSHLETNORYCTLREEMODAEHENEATNAEHEUMTGOHGTPETTDISIHETVLSLSERAHJHDATQONJYIRLLIEEHPAILIESNEESACAEBNNEATTATNNSSWPCOANFOEEASIUTHAACAGERHITFAETEAEFPVUBRIRSAUWTWAAOHRLALARMETODGAHBMAEEDENEOSRECRDLFSLRSSREWTCTUMTAUIEOEUTNPSTIHAESNUEHNEENMPNUNRCTEUEXRENMOSLEMSTNNMTNEORFTYNEWCRCOMCEVILDEHTTEVEPHEEFHOBTOIUENIIL Grid width 38: BOPLTLLSEAFWENEFEATERUGTCTIWHYAEEXOFEPSTGURILSSHICEIMTAIEHAHNFNHNCNNSPHVINMTEEPEESOEQORRUCSPREOAXELSVLEEVINONCLDOANCIAHECAAHMJSMVEAEEEGACOETCLRHOSTTRTENETEWESUTHUETODSSMEEAASTIGYENETADESUIBYEEDENBEOROWORLTTCGNMTAHPATISYILILILUTTHEEVARFTETPSPNUFMRERIXETEEONLHDTEOIMTWRTAEIRCRFRSAHLTNAEERLFRSSRDSRTENPBHSNPAOUOAENTOEMSUMRMSUAOBNOCFSAWOHSANAEEVLTETNIHSRIRDOLEUDDLENAEAEAHITUHPHNIHAMRICATEIDENTTOOJEYNOERIETEAETGETSAAKEWSL Using method: Alternating verticals, from bottom right: Grid width 2: LYHRSORMNIOITECRCIUSEPIFUEIPYETEANRNRRWJHRCOEOSSBSNEOOHUEEOUSOAAEPINAEVNQNGTKOTHNPNTTTEATMIEFTAATIIBNTDEADERSVONSEATHNOSLHTPEETJESHPFSNATAHHLFHEMTMEEAEETEEEUBANRAYSSHLEHFNEDATSPSOATBSOAVPEOEGIELMNREVMIDHASEIXWFEAELCROUNEEFERVAETAETTEELTSGETRTMENTEEAMMXHCEECHECRUEEAASYINAATUDTTXRSSALCELHEIOIEHATTIIDMNDITLWCVECOTTLUREREADRETIIHRNCUERLEASOSUMILTHPPAASNOIRTSTHEARPCSSSOGEEWLMRRNOLHEOTSNCDEWYOIFWFEWOIOBGLNULEEGRLUTLAADNN Grid width 11: LLILIINEEEUHIPOATIBLOIHEFSENEEHEPSEAVCSELTSTEHREADHLJIHVDEACTMQOOCNRJCYWIERNYTTGFORHOGETNPTEMTNTNDTISSMIEHLESTOVMLENMEORDXAEEUHEETNCERANTUNNAPEMHNEEUEMNHUEBUYNLSOESAHHLIETTSNPONRTYUCETOLERIEIUNAATAMYUETLCSTOWRETRTSGSAROLRSTFSLNDRLCOEWROSSOTETNRERDOEMEIAXMSBEHNAEGEDAXORTVETMSRTAFLHASLSRIHEOTAEAOWCTEWEUIASRRIIERNBSURVLPEFDECADEETTEAAEFETEIFHEWREEPGSASCEAHAPHLTVUIIASKAPEHEOOAFPNOAOGCOPDWRSSSININUTAAETITHATEANCNMBTEEAF Grid width 19: LRSOWWEOKRALATSTTCEGGNITBEYAEEETDEEINRBEEOONYGEYJEONOETTTANDEEDSIUDESTSAMCEIERAMAASHTIINHEPWHEUSTUITHHAUEEATEOHAONSETLTDRDTUEENLEOTDREIERGSAHCIONETTECTLLRAVAEHEMAJNSAMSVHEOAWEASLFDCOOANNBCOIAAUHSEMCSRVMLUESEMVEIONTONNECAOUUCOSAPPRNESOHABXPENLEEPTERESSDORESQSORRFRLRNENESAPNHTVLIHNAMSTREIFERHCARHINEFANTHRNWCTMLISOSEHTIDCHELINMOTEAXEOTFEEXPISRTEGRUMRFIUNGPTSCPTTIEWTHFYRAAEVEWEEENHETFTEUALTIELRIULIBYOSPILTTALPLHSAETAMF Grid width 22: LIINEUIOTBOHFEEHPEVETTHEDLIVECMOCRCWENYTFROENTMNNTSMELSOMNERXEUETCRNUNPMNEENHEUNSEAHITSPNTUEOEIUATMUTCTWERSSRLSFLDRCERSOENEDEEAMBHAGDOTEMRALALRHOAAWTWUASRIRBUVPFEAETEAFTIHREGACAAHTUISAEEOFNAOCPWSSNNTATTAENNBEACASEENSEILIAPHEEILLRIYJNOQTADHJHARESLSLVTEHISIDTTEPTGHOGTMUEHEANTAENEHEADOMEERLTCYRONTELHSOLYBUNSTROAGTTROSLEYAANIAEENESXIMORRTTSOWOLIEECOETEISSHFTSTVRXEFEEEATEDCDELRSNEIROPAOHPKAIVLPHESSPEWFETMCATHIEAUIISRDOG Grid width 38: LSWEKAASTEGTEAETEIREONYEJOOTTNEDIETACIRMAHINHPHUTIHAEAEANELDDUELODRIRSHINTETLVEEANASHOWASFCONBOAUSMRMUSMEOTNEAOUOAPNSHBPNETRSDRSSRFLREEANTLHASRFRCRIEATRWTMIOETDHLNOEETEXIRERMFUNPSPTETFRAVEEHTTULILILIYSITAPHATMNGCTTLROWOROEBNEDEEYBIUSEDATENEYGITSAAEEMSSDOTEUHTUSEWETENETRTTSOHRLCTEOCAGEEEAEVMSJMHAACEHAICNAODLCNONIVEELVSLEXAOERPSCURROQEOSEEPEETMNIVHPSNNCNHNFNHAHEIATMIECIHSSLIRUGTSPEFOXEEAYHWITCTGURETAEFENEWFAESLLTLPOB
 4. deamonkeeper

  A theory about who M is

  not gonna lie when you said time traveling doctor i instantly thought doctor who to bad its an M :(
 5. i really wanna see the cutscene but i cant get on youtube and i may not even be able to play for 3weeks (might have a chance tbis weekend but its slim) so please from one zombies fan to another post one i can watch
 6. deamonkeeper

  ZNS Radios, Quotes, Ciphers, Scraps, etc.

  can you post a better picture of fhe crossword clues because i can see one that is written in english but is ureadable in the currebt screenshot
 7. deamonkeeper

  ZNS Radios, Quotes, Ciphers, Scraps, etc.

  @stanislav no there just pro elite hackers (that was sarcasm btw yes the dlc is out on ps4)
 8. deamonkeeper

  ZNS Radios, Quotes, Ciphers, Scraps, etc.

  @certainpersonio thanks any ideas on the 2 ciphers with numbers (one is nothing but numbers and dashes the other is numbers and th letters e a and b only)
 9. deamonkeeper

  ZNS Radios, Quotes, Ciphers, Scraps, etc.

  whats the 3rd cipher on main post my vita is refusing to load the image
 10. some people beleive that every living animal has a soul though thats why its called what its called it culturaly accepted (by most not all)
 11. its ok a friend emailed it to me through dropbox now im crosskng mu fingers hoping its not HD because vita cant display HD but it still displays amazing quality
 12. i would but the sites are blocked completly i mean i can watch it on ign but i wanna download it so i can slow it down and all that good in depth shiz lol
 13. I need a way to watch the trailer thats not through twitter, youtube, or facebook because i cannot access these websites ATM P.S embeded videos that are from the sites above still wont work for me
 14. deamonkeeper

  Second Gondola E.E.

  what if it has something to do with the telephone that's right next to the right side door to the first gondola because that phone is also in the teleporter room also something strange about that phone the numbers on it are lettered a-z (1 dosent have a number though) but are grouped into 3 letters per number (except 0 its only letter is z) but it goes through the whole alphabet but does not have the letter q on either phone

About Call of Duty Zombies

Call of Duty Zombies (CODZ) is a fan-made gaming community centered around the popular Call of Duty franchise with central focus on the beloved Zombies mode. Created in 2009, CODZ is the ultimate platform for discussing Zombies theories, sharing strategies, player networking, and more.

Call of Duty Zombies Code of Conduct

The Code of Conduct - regarding all site regulations and guidelines as a user of the website - can be found here. Failure to comply with the CoC will result in account disciplinary action.

Our Privacy / Cookie Policy / Terms of Use

Call of Duty Zombies privacy policy / cookie information can be found here. We heavily enforce COPPA and anti-spam laws.

The terms of use can be found here for user agreement purposes.

Legal Information

Activision, Call of Duty, Call of Duty: Black Ops titles, Call of Duty: Infinite Warfare titles, Call of Duty: WWII are trademarks of Activision Publishing, Inc.

We are not affiliated with Activision nor its developers Treyarch, Sledgehammer, or Infinity Ward.

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, Code of Conduct, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. .